The areas of practice cover various
branches of the Romanian, EU and international law.

Our expertise recommends us.

Imobiliare

  • Consultanță și asistență în tranzacții imobiliare;
  • Redactarea tuturor documentelor referitoare la finanțarea proprietății;
  • Redactarea tuturor documentelor privind garanții reale imobiliare / mobiliare (ipoteci, gaj asupra bunurilor și a altor active, inclusiv seturi de active, acorduri de securitate / garanții mobiliare referitoare la conturi bancare, acțiuni și interese de proprietate, precum și misiuni fiduciare ale drepturilor solicitate de bănci);
  • Asistență în procesul de privatizare.