The areas of practice cover various
branches of the Romanian, EU and international law.

Our expertise recommends us.

Fuziuni și Achiziții

  • Consultanță cu privire la toate tipurile de transformări ale societăților coomerciale (cum ar fi fuziuni prin achiziție, fuziuni prin constituirea unei noi societăți, transferuri de active către un acționar, divizări, spin-off-uri, schimbarea formei juridice), inclusiv fuziuni transfrontaliere;
  • Identificarea metodei optime de transformare / reorganizare;
  • Redactarea tuturor documentelor necesare pentru transformare, inclusiv proiectul și planul de tranziție;
  • Asistență în activități de convocare și organizare reuniuni generale pentru a decide asupra transformării / reorganizării;
  • Reprezentarea clienților în cadrul procedurilor la Registrul Comerțului;
  • Consultanță privind achizițiile de parți sociale, acțiuni;
  • Due diligence sau asistență cu documente de due diligence;
  • Revizuirea tuturor aspectelor legate de achiziție, inclusiv aspecte legate de concurență.