The areas of practice cover various
branches of the Romanian, EU and international law.

Our expertise recommends us.

Litigii și Arbitraj

  • Reprezentarea clienților în instanță, instanțele de arbitraj și în fața organismelor de drept public - în special în materie de contracte, pentru compensarea daunelor, probleme corporative, de invaliditate a rezoluțiilor adunării generale, dreptul muncii, concurența neloială, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv mărcile comerciale;
  • Asistență și reprezentare în cadrul procedurilor alternative de soluționare a diferendelor (reguli naționale, reguli ICC, UNCITRAL, VIAC, ICSID)
  • Revizuirea documentelor primite de la clienți, exprimare opinii cu privire la cererile formulate împotriva clienților, sau cereri înainte de către clienți;
  • Redactare cereri de cemare în judecată sau compromisuri, asistență în proceduri judiciare sau de arbitraj;
  • Reprezentarea clienților în căile de atac, inclusiv proceduri în fața Curțiie Constituționale și Curții Europene a Drepturilor Omului.