The areas of practice cover various
branches of the Romanian, EU and international law.

Our expertise recommends us.

Dreptul muncii

  • Consultanță și asistență generală în probleme de dreptul munci;
  • Asistență (inclusiv elaborare sau revizuire) a contractelor de muncă și contracte de prestări servicii, încetarea raporturilor de muncă sau de numire, remunerarea și alte beneficii;
  • Restructurări și reorganizări;
  • Securitate socială;
  • Consiliere cu privire la legea imigrației;
  • Consiliere cu privire la aspectele sindicale și dispozițiile acordurilor colective.