The areas of practice cover various
branches of the Romanian, EU and international law.

Our expertise recommends us.

Drept Comercial

  • Asistență și consultanță în tranzacții naționale și internaționale;
  • Asocieri (joint ventures);
  • Fuziuni și aciziții;P
  • Preluări și achiziții publice;
  • Consultanță care vizează printre altele revizuirea completă și evaluarea tranzacțiilor avute în vedere, inclusiv identificarea soluțiilor și alternativelor legale și fiscale optime;
  • Pregătirea documentație pentru restructurare, inclusiv acorduri de transfer sau, dacă este cazul, a documentelor de transformare a formei de organizare a societăților vizate;
  • Asistență cu convocarea și desfășurarea adunărilor generale și rezoluțiilor de către organele statutare.