The areas of practice cover various
branches of the Romanian, EU and international law.

Our expertise recommends us.

Dreptul societăților comerciale

  • Consiliere și asistență cu stabilirea tuturor formelor de societăți comerciale, redactare acte constitutive, obținerea licențelor și a altor autorizații necesare funcționării, înregistrare și activități specifice de Registrul Comerțului;
  • Guvernanța corporativă, inclusiv optimizarea structurilor de management și de administrare a societăților de capital, adunări generale, acorduri privind numirea pentru executarea mandatului, puteri ale organelor corporative - consiliul de administrație și consiliul de supraveghere;
  • Consiliere cu privire la relațiile dintre entitățile controlate și de control, elaborarea și revizuirea rapoartelor cu privire la părțile afiliate asistență cu creșterea și reducerea capitalului social al societăților