The areas of practice cover various
branches of the Romanian, EU and international law.

Our expertise recommends us.

Drept European

  • Consultanță generală în materia dreptului eurpean, cu titlu de exemplu, fără a se limita la aceste aspecte însă - libera circulație a persoanelor, serviciilor și capitalurilor;
  • Dreptul concurenței, inclusiv aspecte legate de ajutoare de stat;
  • Reprezentarea clienților în procedurile din fața instituțiilor europene