A.C. POP LAW OFFICE
Over 30 years of excellence in law
Our expertise recommends us
The areas of practice cover various branches of the Romanian, EU and international law.

Imobiliare

  • Consultanță și asistență în tranzacții imobiliare;
  • Redactarea tuturor documentelor referitoare la finanțarea proprietății;
  • Redactarea tuturor documentelor privind garanții reale imobiliare / mobiliare (ipoteci, gaj asupra bunurilor și a altor active, inclusiv seturi de active, acorduri de securitate / garanții mobiliare referitoare la conturi bancare, acțiuni și interese de proprietate, precum și misiuni fiduciare ale drepturilor solicitate de bănci);
  • Asistență în procesul de privatizare.