We believe that strong vision, mission and values are the core elements of a well structured “management” of the legal issues and laws.

A.C. POP LAW OFFICE

VIZIUNE și MISIUNE

Este adesea uitat că există doar o singură realitate și că, fără punct de pornire, scop și obiective bine stabilite, nu există o destinație finală. Dacă analizăm atent aspectele specifice profesiei de avocat, putem stabili că există o verticală și o orizontală. Verticala este integrantă și integratoare și reprezintă eficiența consultanței juridice și a serviciului oferit, în timp ce orizontala reprezintă cunoștințele și experiența acumulate prin practică în diferite domenii și de-a lungul unei lungi perioade de timp. Nu putem avea una fără cealaltă. Prin urmare, noi credem că viziunea puternică, misiunea și valorile sunt elementele de bază ale unui "management" bine structurat a problemelor juridice și a cadrului legislativ.

VIZIUNE

Cabinetul Individual A.C. POP va fi prima alegere a clienților, partenerul de încredere pentru România și Europa de Est, oferind servicii de înaltă calitate, atât în activitatea de consultanță, cât și reprezentare în fața autorităților și a instanțelor de judecată.

MISIUNE

Cabinetul Individual A. C. POP oferă servicii juridice și de consultanță cuprinzătoare, utilizând o abordare practică și concentrată pe necesitățile și proiectele clienților noștri pentru a identifica și a răspunde tuturor provocărilor și solicitărilor acestora.