Guvernul României a aprobat în 14.09.2016, Ordonanța de Urgență care prevede înghețarea prețurilor primelor de asigurări obligatorii RCA pentru o perioadă de șase luni. Organizațiile de transportatori s-au declarat însa nemulțumite de această măsură și au organizat mitinguri masive în București și în alte orașe.
In comunicatul de presă al Guvernului României se arată următoarele:
„Guvernul a aprobat astăzi, prin Ordonanță de Urgență, cadrul normativ care să ducă la rezolvarea problemelor semnalate pe piața asigurărilor RCA. Actul normativ permite stabilirea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, pe o perioadă de șase luni, a unui tarif RCA de referință aplicat atât persoanelor fizice, cât și juridice.
Această Ordonanță a fost dată având în vedere împrejurările exceptionale manifestate prin dezechilibru major între cerere și ofertă, respectiv disfuncționalitatea evidentă a pieței asigurărilor obligatorii auto din România. Astfel, Guvernul României împreună cu Consiliului Concurenței au considerat necesară instituirea unui mecanism de control al pieței asigurărilor obligatorii auto din România, manifestat în prima etapă, prin stabilirea de către ASF a unor tarife de plafonare aferente primelor RCA.
”Vrem, prin această Ordonanță de Urgență, să asigurăm cadrul juridic, clar definit, pentru ca această problemă să poată să fie rezolvată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, care are această responsabilitate”, a explicat premierul Dacian Cioloș.
Ordonanța de Urgență privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule ține cont de directivele europene în materie, de experiența altor state membre în ceea ce privește reglementarea acestei asigurări, precum și de propunerile formulate de asociațiile profesionale și patronale ale asigurătorilor și transportatorilor auto.
Potrivit actului normativ, în calculul tarifului de primă, asigurătorii RCA vor folosi criterii de risc, coeficienți de majorare şi/sau corecție şi alte instrumente de ajustare a tarifelor elaborate de ASF. În cazul în care asigurătorii RCA vor dori să introducă și alti indicatori de evaluare a riscului, aceştia o pot face cu respectarea reglementariilor în vigoare.
Autoritatea de Supraveghere Financiară va stabilli tarife de primă maxime în cel mult 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial a prezentei Ordonanțe de Urgență.
Ulterior perioadei în care tariful de primă va fi plafonat, Autoritatea de Supraveghere va calcula un tarif de referinţă pe baza daunei medii pentru fiecare categorie de vehicul, a plăților de daune achitate de către asigurători și raportate la frecvența producerii evenimentelor pe respectiva categorie de vehicule.
ASF va publica tarifele de referinţă, dauna medie şi frecvenţa statistică a producerii evenimentelor, pe categorii de vehicule. Totodată, pentru a asigura premisele unei piețe funcționale, ASF va realiza o analiză a efectelor acestor măsuri în piața asigurărilor RCA și va întocmi un raport ce va fi înaintat Consiliului Concurenței.
Potrivit Ordonanței de Urgență, contractul RCA se încheie pe o perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu de o lună, în funcție de opțiunea asiguratului. Contractul RCA poate fi suspendat la cererea asiguratului pe perioada suspendării dreptului de circulație al vehiculului sau pe perioada imobilizării vehiculului
Pentru o mai mare transparență, asigurătorul RCA are obligația să notifice asigurații, la solicitarea acestora, în ceea ce privește modul de calcul al primei de asigurare. Pot fi cerute informații despre modalitatea de stabilire a primei, datele statistice în baza cărora este stabilită aceasta sau raportul actuarial care stă la baza determinării tarifului de primă.
Totodată, asigurătorul RCA are obligaţia deschiderii dosarului de daună la data înregistrarii avizării de daună.”
Ordonanța de Urgență a fost publicată, luni seara, în Monitorul Oficial, urmând ca tarifele RCA să fie plafonate timp de 6 luni la un nivel calculat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
În acest caz, ASF are la dispoziție 30 de zile pentru a stabilli tarifele de primă (maxime) pe categorii de vehicule ce urmează a se aplica de către societățile de asigurare RCA.

Senatul Romaniei a adoptat în data de 13 septembrie 2016, o propunere legislativă înregistrata cu nr. L247/03.05.2016, având ca scop modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

Conform proiectului adoptat, asociațiile de proprietari ar putea avea în viitor, posibilitatea să hotărască exceptarea de la plata cheltuielilor de întreținere a locuinței și cheltuieli ale asociației de proprietari a copiilor cu vârsta de până la 3 ani.

Propunerea legislativă mai prevede că termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, va fi de maximum 30 de zile calendaristice, nu de 20 de zile ca în prezent.
De asemenea, termenul de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de prorietari ar urma să fie stabilit la maximum 30 de zile. În prezent limita pana la care cotele de întreținere pot fi plătite, fără aplicarea de penalități este de 20 de zile.
Competența decizională aparține Camerei Deputaților.

În urma unei analize a dosarelor primite de Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor, a cerințelor consumatorilor, a clauzelor ce conduc la declanșarea litigiilor, CSALB a decis îmbunătățirea procedurilor alternative de soluțioare a litigiilor. Scopul modificărilor aduse este de a adapta procedurile la specificul litigiilor existente, de a fi înțelese cât mai ușor de consumatori, comercianți și conciliatori.

Printre modificările înregistrate se numără:

 • Procedura de soluționare finalizată cu propunerea unei soluții
  - Părțile au dreptul să aibă reprezentanți legali sau mandatați; consumatorii pot fi reprezentați de asociațiile de consumatori;
  - A fost introfusă etapa de Filtru – dosarul este completat, părțile acceptă derularea procedurii, concliatorul este confrimat de părți;
 • Procedura de soluționare a litigiilor finalizată cu impunerea unei soluții:
  - Până la constituirea unui Tribunal Arbitral, părțile pot decide dacă rămân sau nu în procedură;
  - Documentele pot fi transmise prin poșta electronică;
  - Constituirea uni Tribunal Special – dacă una din părți nu este de acor du arbitrul desemnat de cealaltă parte
  - Proba cu martori este exclusă.

Pentru mai multe iinformații: CSALB – Comunicat

Asociația Regională a Companiilor Aeriene Europene (ERA), ECA, IATA, EHA, ACI Europe, IACA, A4E, IFALPA, IFATCA și CANSO au solicitat în comun o serie de măsuri care trebuie luate de urgență pentru a se asigura operarea dronelor în condiții de siguranță și pentru a menține nivelul de siguranță în UE ridicat.

Dronele au devenit rapid populare și sunt folosite atât în scopuri comerciale, cât și pentru agrement. Ca urmare a utilizării sporite a dronelor, incidente între aeronave și drone au fost raportate și numărul acestora este în creștere. Folosirea dronelor fără responsabilitate este un mare risc pentru siguranța aeronautică și riscul utilizării acestora nu este perceput la adevărata sa valoare. Astfel, industria aeronautică a formulat o declarație comună priin care solicită adoptarea următoarelor măsuri de siguranță:

 • Campanii publice extinse pentru a ridica nivelul de conștientizare cu privire la riscurile privind siguranța aeronautică pe care utilizarea dronelor o implică;
 • Înregistrarea obligatorie a tuturor dronelor în momentul cumpărării sau revânzării acestora;
 • Pregătire obligatorie și certificat / licență pentru piloții de drone;
 • Respectarea reglementărilor UE și naționale;
 • Cercetare în profunzime cuprivire la efectele coliziunilor dintre drone și aeronave;
 • Integrarea dronelor de agrement în în categoria aeromodelelor;
 • Creșterea eficienței aplicării regulilor de către autoritățile naționale.

Parlamentul Uniunii Europene a adoptat la data de 6 iulie 2016 Directiva UE privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS) ce a intrat în vigoare în luna august a acestui an și care beneficiază de o perioadă de 21 de luni pentru a fi implementată de Statele Membre.

Această Directivă face parte din Strategia EU 2013 privind Securitatea Cibernetică (2013 EU Cybersecurity Strategy). Scopul Directivei NIS este de a asigura un nivel comun de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în UE și cere operatorilor, respectiv furnizorilor de servicii digitale să adopte măsuri potrivite pentru prevenirea și management-ul riscului și să raporteze incidentele grave către autoritățile naționale competente.

Beneficiarii acestei directive sunt:

 • Operatorii de infrastructuri critice din următoarele sectoare: energie, transporturi, servicii bancare, infrastructura pieței financiare, sănătate, apă, infrastructura digitală

și

 • Anumite întreprinderi digitale, care sunt considerate a fi de importanță generală în ceea ce privește securitatea cibernetică (așa-numiții "furnizorii de servicii digitale" - "DSP"): Piețele on-line (care permit companiilor să înființeze magazine - produse și servicii disponibile on-line), servicii de cloud computing și motoarele de căutare.

Măsuri ce trebuie implementate:

 • măsuri tehnice și organizatorice care sunt adecvate și proporționale cu riscul;
 • măsuri care ar trebui să asigure un nivel de securitate a sistemelor de rețea și de informații adecvate riscurilor;
 • măsuri care să prevină și să minimizeze impactul incidentelor asupra sistemelor informatice utilizate pentru a furniza serviciile.

Directiva solicită Statelor Membre să dezvolte propriile strategii în materie de securitate cibernetică, definind politici în acest sens, dezvoltând cadrul juridic la nivel național și desemnarea autorităților coompetente.De asemenea, pentru a exsita o claborare transfrontalieră eficientă, Statele sunt încurajate să nominalizeze un cingur punct de contat care va exercita atribuții de legătură cu celelalte State Membre UE.

Pagina 1 din 2