Ghidul Secretariatului UNCITRAL privind Convenția pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine adoptată la New York la 10 iunie 1958 a fost publicat de UNCITRAL. Ghidul își propune să promoveze interpretarea unifromă și aplicarea efectivă a Convenției de la New York, precum și limitarea riscului ca Satele să adopte practici ce se îndepărtează de prevederile de bază ale Convenției. Ghidul este însoțit de o platformă online care îl completează prin punerea la dispoziție utilizatorilor jurisprudența și pracica din sisteme de drept civil și sisteme de drept common law.

Pentru mai multe informații vizitați:

UNCITRAL Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958

Pagina 2 din 2