Ghidul Secretariatului UNCITRAL privind Convenția pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine din 1958

Ghidul Secretariatului UNCITRAL privind Convenția pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine adoptată la New York la 10 iunie 1958 a fost publicat de UNCITRAL. Ghidul își propune să promoveze interpretarea unifromă și aplicarea efectivă a Convenției de la New York, precum și limitarea riscului ca Satele să adopte practici ce se îndepărtează de prevederile de bază ale Convenției. Ghidul este însoțit de o platformă online care îl completează prin punerea la dispoziție utilizatorilor jurisprudența și pracica din sisteme de drept civil și sisteme de drept common law.

Pentru mai multe informații vizitați:

UNCITRAL Guide on the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958