Centrul de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar (CSALB) – îmbunătățește procedurile de soluționare a litigiilor

În urma unei analize a dosarelor primite de Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor, a cerințelor consumatorilor, a clauzelor ce conduc la declanșarea litigiilor, CSALB a decis îmbunătățirea procedurilor alternative de soluțioare a litigiilor. Scopul modificărilor aduse este de a adapta procedurile la specificul litigiilor existente, de a fi înțelese cât mai ușor de consumatori, comercianți și conciliatori.

Printre modificările înregistrate se numără:

 • Procedura de soluționare finalizată cu propunerea unei soluții
  - Părțile au dreptul să aibă reprezentanți legali sau mandatați; consumatorii pot fi reprezentați de asociațiile de consumatori;
  - A fost introfusă etapa de Filtru – dosarul este completat, părțile acceptă derularea procedurii, concliatorul este confrimat de părți;
 • Procedura de soluționare a litigiilor finalizată cu impunerea unei soluții:
  - Până la constituirea unui Tribunal Arbitral, părțile pot decide dacă rămân sau nu în procedură;
  - Documentele pot fi transmise prin poșta electronică;
  - Constituirea uni Tribunal Special – dacă una din părți nu este de acor du arbitrul desemnat de cealaltă parte
  - Proba cu martori este exclusă.

Pentru mai multe iinformații: CSALB – Comunicat