Asociațiile de proprietari ar putea decide exceptarea de la plata cheltuielilor pe numărul de persoane a copiilor cu vârsta de până la 3 ani

Senatul Romaniei a adoptat în data de 13 septembrie 2016, o propunere legislativă înregistrata cu nr. L247/03.05.2016, având ca scop modificarea şi completarea Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

Conform proiectului adoptat, asociațiile de proprietari ar putea avea în viitor, posibilitatea să hotărască exceptarea de la plata cheltuielilor de întreținere a locuinței și cheltuieli ale asociației de proprietari a copiilor cu vârsta de până la 3 ani.

Propunerea legislativă mai prevede că termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, va fi de maximum 30 de zile calendaristice, nu de 20 de zile ca în prezent.
De asemenea, termenul de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de prorietari ar urma să fie stabilit la maximum 30 de zile. În prezent limita pana la care cotele de întreținere pot fi plătite, fără aplicarea de penalități este de 20 de zile.
Competența decizională aparține Camerei Deputaților.