A.C. POP LAW OFFICE
Over 30 years of excellence in law
Our expertise recommends us
The areas of practice cover various branches of the Romanian, EU and international law.

Centrul de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar (CSALB) – îmbunătățește procedurile de soluționare a litigiilor

În urma unei analize a dosarelor primite de Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor, a cerințelor consumatorilor, a clauzelor ce conduc la declanșarea litigiilor, CSALB a decis îmbunătățirea procedurilor alternative de soluțioare a litigiilor. Scopul modificărilor aduse este de a adapta procedurile la specificul litigiilor existente, de a fi înțelese cât mai ușor de consumatori, comercianți și conciliatori.

Printre modificările înregistrate se numără:

 • Procedura de soluționare finalizată cu propunerea unei soluții
  - Părțile au dreptul să aibă reprezentanți legali sau mandatați; consumatorii pot fi reprezentați de asociațiile de consumatori;
  - A fost introfusă etapa de Filtru – dosarul este completat, părțile acceptă derularea procedurii, concliatorul este confrimat de părți;
 • Procedura de soluționare a litigiilor finalizată cu impunerea unei soluții:
  - Până la constituirea unui Tribunal Arbitral, părțile pot decide dacă rămân sau nu în procedură;
  - Documentele pot fi transmise prin poșta electronică;
  - Constituirea uni Tribunal Special – dacă una din părți nu este de acor du arbitrul desemnat de cealaltă parte
  - Proba cu martori este exclusă.

Pentru mai multe iinformații: CSALB – Comunicat